Biblioteca Digitală
 
Home
Informații
    Misiune
    Domenii
    Patrimoniu
    Conditii acces
Căutare
Bibliografie
Orar
Contact
 
 
 
 
Informații: Condiții acces
Bibiografie selectatã: 0 titluri
 

Biblioteca Institutului este în îngrijirea bibliotecarilor, sub supravegherea atentă a superiorilor Institutului.

Bibliotecarii
a) se îngrijesc de buna organizare a bibliotecii, de inventarierea tuturor cărților și a publicațiilor, precum și de utilizarea lor;
b) răspund de ordinea și curățenia din interiorul bibliotecii;
c) întocmesc programul de funcționare a bibliotecii, de comun acord cu superiorii, și veghează la respectarea lui;
d) țin evidența cărților împrumutate și se îngrijesc de recuperarea lor;
e) se ocupă de îmbogățirea inventarului bibliotecii, prezentându-le superiorilor noile apariții editoriale.

Studenții Institutului Teologic Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iași au acces direct în sala de lectură, în orarul stabilit de Regulament, și pot consulta cărțile și revistele puse acolo la dispoziția lor. Cărțile și periodicele din sala de lectură nu se împrumută în clase. Cărțile din depozit pot fi împrumutate în clase în condițiile stabilite de Regulament.

Studenții și cercetătorii străini, pentru a avea acces la sala de lectură a bibliotecii, trebuie să facă o cerere scrisă adresată pr. rector.

Cărțile și periodicele din biblioteca Institutului Teologic Romano-Catolic "Sfântul Iosif" nu pot fi împrumutate pentru acasă decât în condiții excepționale și cu aprobarea scrisă a pr. rector.

 
 
 
 
 
Powered by Distinctiva Library Software