Condiții de acces

Biblioteca Institutului este în îngrijirea bibliotecarilor, sub supravegherea atentă a superiorilor Institutului.

Bibliotecarii
a) se îngrijesc de buna organizare a bibliotecii, de inventarierea tuturor cărţilor şi a publicaţiilor, precum şi de utilizarea lor;
b) răspund de ordinea şi curăţenia din interiorul bibliotecii;
c) întocmesc programul de funcţionare a bibliotecii, de comun acord cu superiorii, şi veghează la respectarea lui;
d) ţin evidenţa cărţilor împrumutate şi se îngrijesc de recuperarea lor;
e) se ocupă de îmbogăţirea inventarului bibliotecii, prezentându-le superiorilor noile apariţii editoriale.

Studenţii Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi au acces direct în sala de lectură, în orarul stabilit de Regulament, şi pot consulta cărţile şi revistele puse acolo la dispoziţia lor. Cărţile şi periodicele din sala de lectură nu se împrumută în clase. Cărţile din depozit pot fi împrumutate în clase în condiţiile stabilite de Regulament.

Studenţii şi cercetătorii străini, pentru a avea acces la sala de lectură a bibliotecii, trebuie să facă o cerere scrisă adresată pr. rector.

Cărţile şi periodicele din biblioteca Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” nu pot fi împrumutate pentru acasă decât în condiţii excepţionale şi cu aprobarea scrisă a pr. rector.