Regulament

Art. 1    Prezentul Regulament este în conformitate cu principiile şi normele din Statutul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi şi cu prevederile Legii învăţământului.

Art. 2    Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” dispune de o bibliotecă ce numără aproximativ 50.000 de titluri înregistrate şi este abonată la circa 120 de reviste şi publicaţii de specialitate din ţară şi străinătate.

Art. 3    Cărţile din biblioteca Institutului sunt înregistrate pe calculator şi pot fi consultate în sala de lectură aferentă.

Art. 4    În fiecare an, Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” se îngrijeşte de îmbogăţirea bibliotecii şi ţine legătura cu marile edituri.

Art. 5    Biblioteca Institutului este în îngrijirea bibliotecarului, sub supravegherea atentă a prefectului de studii.

Art. 6    Bibliotecarul:

a) se îngrijește de buna organizare a bibliotecii, de inventarierea tuturor cărţilor şi a publicaţiilor, precum şi de utilizarea lor;

b) răspunde de ordinea şi curăţenia din interiorul bibliotecii;

c) întocmește programul de funcţionare a bibliotecii, de comun acord cu conducerea Institutului, şi veghează la respectarea lui;

d) ţine evidenţa cărţilor împrumutate şi se îngrijește de recuperarea lor;

e) se ocupă de îmbogăţirea inventarului bibliotecii, prezentând conducerii Institutului noile apariţii editoriale.

Art. 7 .. Biblioteca Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” este conectată la reţeaua Internet.

Art. 8 .. Prezentul Regulament, după ce a fost adoptat în şedinţa Consiliului General din 24.01.1997 şi aprobat de episcopul Diecezei de Iaşi, la data de 26.01.1997, a fost revizuit în şedinţa Consiliului General din 19.11.2004 şi aprobat de episcopul Diecezei de Iaşi la 26.11.2004.

Art. 8    Prezentul Regulament poate fi modificat numai de către Consiliul General al Institutului, sau de către rector.