Domenii

FILOZOFIE:
1. FIL-TXT – texte
2. FIL-MET – metafizică
3. FIL-MON – monografii
4. FIL-IST – istorie
5. FIL-HER – hermeneutică
6. FIL-LOG – logică
7. FIL-COM – comentarii
8. FIL-ETI – etică
9. FIL-COS – cosmologie
10. FIL-EPS – epistemologie
11. FIL-PSI – psihologie
12. FIL-CUL – cultură
13. FIL-EST – estetică
14. FIL-TEO – teologie
15. FIL-ANT – antropologie
DOGMATICA:
1. DOG-ANT – antropologie
2. DOG-ESC – escatologie
3. DOG-IST – istorie
4. DOG-APO -apologetică
5. DOG-ECU – ecumenism
6. DOG-ORT – ortodoxă
7. DOG-MIS – misiologie
8. DOG-ELI – eliberării
9. DOG-SAC – sacramente
10. DOG-POL – politică
11. DOG-CRI – cristologie
12. DOG-PNE – pneumatologie
13. DOG-MAR – mariologie
14. DOG-TRI – trinitară
15. DOG-COM – comentarii
16. DOG-ECC – eccleziologie
HUMANITAS:
1. HUM-SOC – social
2. HUM-ECO – ecologie
3. HUM-PED – pedagogie
4. HUM-POL – politică
5. HUM-ETN – etnologie
6. HUM-REL – religie
7. HUM-MAS – mass-media
MORALA:
1. MOR-COM – comentariu
2. MOR-FND – fundamentală
3. MOR-PER – personală
4. MOR-MTR – matrimonială
5. MOR-SOC -socială
6. MOR-BIO – bioetică
RELIGIE:
1. REL-IST – istorie
2. REL-COM – comentarii
3. REL-MIT – mitologie
4. REL-MON – monografie
5. REL-EZO – ezoteric
6. REL-ATE – ateism
7. REL-OCU – ocultism
LITERATURA:
1. LIT-ROM – romănească
2. LIT-UNI – universală
3. LIT-PRO – proză
4. LIT-BIO – biografie
5. LIT-COP – copii
6. LIT-CLA – clasică
7. LIT-IST – istorie
8. LIT-MON – monografii
ISTORIA BISERICII:
1. IB-COM – comentarii
2. IB-ROM – română
3. IB-LOC – locală
4. IB-PAP – papi
5. IB-MIS – misionari
6. IB-ORD – ordine religioase
7. IB-PER – persecuţii
8. IB-CON – concilii
9. IB-MON – monografii
10. IB-ERE – erezii / eretici
LINGVISTICA:
1. LGV-CLA – clasică
2. LGV-COM – comentariu
3. LGV-MON – monografie
4. LGV-IST – istorie
5. LGV-MOD – modalitate
6. LGV-ROM – românească
ISTORIE:
1. IST-TXT – texte
2. IST-PAR – partide politice
3. IST-UNI – universală
4. IST-ROM – românească
5. IST-MON – monografii
6. IST-CUL – culturală
7. IST-COM – comentarii
ARTA:
1. ART-MON – monografie
2. ART-BIS – bisericească
3. ART-IST – istorică
4. ART-PEI – peisaje
5. ART-VAR – variată
6. ART-COM – comentariu
DREPT:
a. IUS
1. IUS-CIV – drept civil
2. IUS-TXT – texte
3. IUS-COM – comentarii
4. IUS-MON – monografii
b. CANON
1. CAN-COM – comentarii
2. CAN-TXT – texte
3. CAN-MON – monografii
4. CAN-UNI – universală
PASTORALA:
1. PAS-COM – comentariu
2. PAS-OMI – omilii
3. PAS-PAR – parohii
4. PAS-ORD – ordin/ordo
5. PAS-SAC – sacramente
6. PAS-ECU – ecumenism
7. PAS-CAT – catehetică
8. PAS-PRE – preoţie
9. PAS-TXT – texte
10. PAS-MON – monografii
SACRAMENTE:
1. SAC-ORD – ordine
2. SAC-BOT – botez
3. SAC-COM – comentarii
4. SAC-MIR – mir
5. SAC-EUH – euharistia
6. SAC-PEN – penitenţă
7. SAC-MAS – maslu
8. SAC-CAS – căsătorie
9. SAC-VOC – vocaţie
BIBLIE:
1. BIB-EXE – exegeză
2. BIB-TXT – text
3. BIB-APO – apocrife
4. BIB-ARH – arheologie
5. BIB-IST – istorie
6. BIB- INT – introducere
7. BIB- VT – Vechiul Testament
8. BIB-NT – Noul Testament
LITURGICA:
1. LTG-SAC – sacramente
2. LTG-IST – istorie
3. LTG-FND – fundamentală
4. LTG-TXT – text
5. LTG-COM – comentarii
6. LTG-MON – monografii
CATEHETICA:
1. CAT-TXT – text
2. CAT-COM – comentarii
3. CAT-MON – monografii
4. CAT-FOR – formare
5. CAT-COP – copii
6. CAT-TIN – tineri
SPIRITUALITATE:
1. SPI-TXT – text
2. SPI-RUG – rugăciune
3. SPI-COM – comentarii
4. SPI-SAN – sfinţi
5. SPI-MON – monografii
6. SPI-BIO – biografie
7. SPI-MED – meditaţii
LUCRARI:
1. LUC-CRS – curs
2. LUC-DID – didactică
3. LUC-SEM – seminarişti
4. LUC-VAR – varie
5. LUC-LAT – lateran
TEOL. FUNDAMENTALA:
1. TF-COM – comentarii
2. TF-APO – apologie
3. TF-MAG – magisteriu
4. TF-REV – revelaţie
MAGISTERIU:
1. MAG-PAP – scrieri ale papilor ex-cathedra
2. MAG-CNG – congregaţii
3. MAG-TXT – texte
4. MAG-COL – colecţie de scrieri a unui Papă
5. MAG-CON – concilii
SCIENTIA:
1. SCI-GEO – geografie
2. SCI-BIO – biologie
3. SCI-FIZ – fizică
4. SCI-AST – astrologie
5. SCI-MED – medicină
6. SCI-TEH – tehnică
MUSICA:
1. MUS-TXT – texte muzicale
2. MUS-IST – istorie muzicală
3. MUS-COM – comentarii
4. MUS-MON – monografii
Domenii literatură